Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.
Joh. 12:26


Besökare nr: 100929.

Allt förmår jag genom honom
som ger mig kraft.
Fil 4:13


 

Korset, kallelsen, kampen och kapellen.


Historien bakom Slättmissionen,
Ida Andersson och Stina Svensson i kapellen.

 

För att beställa boken
kontakta oss på telefon nr: 0511-57071

 


Bönevecka Vecka 17
25-28 April 2018Onsdag:
12.00 Välkomstfika
14.30 Samling
18.00 Samling

Torsdag - Fredag:
10.30 Samling
14.30 Samling
18.00 Samling

Lördag:
10.30 Gudstjänst, nattvard.


Anmälan om logi/mat/allergier senast 10/4
till Linnéa Gunnarsson 070-6028097