Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade.
1 Tess. 5:10


Besökare nr: 146819.

Allt förmår jag genom honom
som ger mig kraft.
Fil 4:13


 

Korset, kallelsen, kampen och kapellen.


Historien bakom Slättmissionen,
Ida Andersson och Stina Svensson i kapellen.

 

För att beställa boken
kontakta oss på telefon nr: 073-777 12 11

 


Till alla er som undrar om det blir barn- och ungdomsläger 2021 på Broddetorp

Vi längtar och hoppas på att kunna genomföra barn- och ungdomsläger 25/6-4/7 2021 i någon form.

Vi kommer efter påsk att fatta beslut huruvida det är genomförbart eller ej, efter regeringens rekommendationer kring restriktioner och ber er därför återkomma.

All välsignelse

Jenny Nyqvist