Han som betygar detta säger: 'Ja, jag kommer snart.' Amen, kom, Herre Jesus!
Upp. 22:20


Besökare nr: 128035.

Allt förmår jag genom honom
som ger mig kraft.
Fil 4:13


 

Korset, kallelsen, kampen och kapellen.


Historien bakom Slättmissionen,
Ida Andersson och Stina Svensson i kapellen.

 

För att beställa boken
kontakta oss på telefon nr: 073-777 12 11